O koloidním stříbře

Kovové stříbro bylo díky svému dezinfekčnímu účinku používáno v různých formách již od středověku. Pokroky v oblasti nanotechnologií ovšem dovolily odhalit mimořádný potenciál a široké spektrum antimikrobiálních vlastností jemně rozptýlených nanočástic stříbra známých také jako koloidní stříbro. Antibakteriální vlastnosti nanočástic stříbra byly prokázány proti široké škále bakterií včetně vysoce rezistentních kmenů (např. Staphylococcus aureus). Mechanismy účinku mohou zahrnovat poškození a modifikaci cytoplazmatické membrány bakterií, poškození replikace bakteriální DNA aj. Čím menší nanočástice jsou, tím vyšší je jejich antibakteriální aktivita. Nanostříbro je také vysoce účinné proti houbám a plísním; v mnoha ohledech je dokonce efektivnější než komerční fungicidní přípravky. V porovnání s iontovým stříbrem (Ag+) jsou nanočástice stříbra (Ag0) přitom výrazně méně toxické vůči lidským buňkám. V posledních letech byla provedena také řada studií prokazujících účinnost nanostříbra v potlačení celé řady virových infekcí včetně viru chřipky, viru herpes simplex, žloutenky typu B, HIV, infekcí dýchacích cest, rotavirových a koronavirových infekcí. Nanostříbro funguje jako antivirotikum skrze řadu možných mechanismů včetně potlačení replikace viru v lidských buňkách. Právě na zabránění replikace virového genomu cílí mimo jiné léky pro léčbu koronavirové infekce (např. Remdesivir) včetně MERS-Cov a SARS-Cov2. Povrchy obsahující stříbro nebo impregnované nanostříbrem navíc výrazně zkracují dobu přežití virů (včetně SARS) a bakterií na různých materiálech. Také proto skýtá koloidní stříbro obrovský aplikační potenciál v medicíně, při antimikrobiálních úpravách povrchů a v desinfekčních technologiích. Nanostříbro se používá při desinfekci vody, vzduchu, ale i prostor a produktů v oblasti lékařství, veterinární péče, textilního nebo potravinářského průmyslu.

 

Jaký je rozdíl mezi koloidním a iontovým stříbrem?

Koloidní stříbro lze od iontového rozeznat velmi snadno – pouhým pohledem. Zatímco disperze nanostříbra je žlutá až hnědá (její odstín závisí na velikosti nanočástic a jejich koncentraci, resp. na stáří disperze), roztok iontového stříbra je bezbarvý. Přítomnost stříbrných iontů lze jednoduše dokázat přídavkem malého množství roztoku obyčejné kuchyňské soli (NaCl), která s ionty stříbra tvoří nerozpustný chlorid stříbrný (AgCl). Ten je bílý a dodává roztoku mléčný zákal (viz obrázek). Produkty vyráběné elektrolýzou (pomocí stejnosměrného nebo střídavého proudu) jsou obvykle roztoky stříbrných iontů, nikoliv disperze koloidního stříbra (nanostříbra). 

Test_kuchynska_sul
Na obrázku výše je vlevo "koloidní" stříbro ostatních výrobců, běžně dostupné v lékárnách a drogeriích, prostřední vzorek je laboratorně připravené iontové stříbro a napravo je námi vyráběné koloidní stříbro. Obrázek znázorňuje výše popsaný test s kuchyňskou solí, kdy ionty stříbra vytvořily bílý mléčný zákal, zatímco u našeho koloidního stříbra nedošlo k žádnému zabarvení ani zákalu.

Na obrázku je také viditelné, že míra zakalení levého roztoku je výrazně nižší než u prostředního vzorku, z toho lze vyvodit, že komerčně dostupný produkt obsahuje výrazně méně stříbra než je deklarováno výrobcem.

Níže můžete srovnat snímky z elektronového mikroskopu, vlevo je iontové stříbro (nejsou vidět žádné nanočástice), vpravo je námi vyráběné koloidní stříbro (vidíte nanočástice o velikosti 20-40 nm).

ionty       nanoAG

 

Uchovávání

Většina prodejců nanostříbra uvádí následující doporučení: „výrobek musí být skladován v tmavých skleněných lahvích – bez přístupu slunečního záření a mimo dosah elektromagnetického pole (televize, rádio, chladnička)“. Tato upozornění jsou v případě koloidního stříbra bezpředmětná, neboť se týkají pouze iontových roztoků.

  • Koloidní stříbro obsahující pouze stříbrné nanočástice nemusí být skladováno ve skleněných lahvích; nereaguje totiž s plastovým povrchem a může být tudíž dodáváno v transparentních PET lahvích, které umožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.
  • Iontové stříbro (řadou výrobců mylně označováno jako stříbro koloidní) je naopak světlocitlivé a reaguje s plastovými povrchy, proto bývá často baleno v neprůhledných skleněných lahvích, které navíc neumožňují vizuální kontrolu kvality výrobku.
  • Elektromagnetické pole nemá negativní vliv na koloidní stříbro, ovlivňuje však stříbro iontové. 
  • Uchovávání v chladničce (chladných podmínkách) zpomaluje aglomeraci koloidního stříbra a prodlužuje tak jeho životnost, disperze však nesmí být vystavena mrazu.

 

Marketing kolem koloidního stříbra

Většina produktů označovaných jako „koloidní stříbro“ bohužel obsahuje především stříbro ve formě iontů, jedná se tedy o pravé roztoky stříbra, nikoliv o koloidní disperze. ​Z definice koloidu (koloidní disperze) jasně vyplývá, že se jedná o heterogenní systém ultramalých kovových částic rozmísených v tzv. disperzní fázi (v tomto případě v kapalině), jejichž vlastnosti jsou silně ovlivněny jejich obrovskou plochou povrchu. Naproti tomu ionty jsou definovány jako atomy s jedním nebo více chybějícími nebo přebývajícími elektrony.

Koloidní stříbro by tedy mělo být tvořeno nanočásticemi kovového stříbra. Kovové stříbro není ochuzeno o elektron, takže se neslučuje s dalšími prvky, zatímco iontové stříbro je vysoce reaktivní a s dalšími prvky tvoří následně sloučeniny (viz. výše zmíněné chloridy a test s kuchyňskou solí)

Dalším oblíbenými marketingovými termíny jsou: monoatomární stříbro, stříbrný hydrosol, případně stříbrná voda, v drtivé většině se však jedná o produkty obsahující stříbrné ionty, nikoliv nanočástice. Nenechte se těmito termíny zmást a chtějte od svého dodavatele analýzu produktu (snímek z elektronového mikroskopu, na kterém jsou vidět nanočástice; měření velikostní distribuce – např. metodou DLS (dynamic light scattering) aj.). Někteří výrobci se ohánějí krásně znějícími metodami, je tedy dobré se přesvědčit, že takové metody opravdu existují. Obzvlášť, pokud se jedná o bezbarvý produkt, u kterého výrobce deklaruje obsah nanočástic kovového stříbra s velikostí částic jednotek, případně desítek nanometrů a koncentraci vyšší jak 1 PPM – dle našeho názoru by takovéto produkty neměly být bezbarvé.

Zpět do obchodu